Merchant Account Center
Register to Win $10 Goi Viet Nam
Contact us for your Advertising

Cá chết giắt khe đá dọc bờ biển Hà Tĩnh

| April 20, 2016 | 0 Comments

Dọc bờ biển dài hàng chục km ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cá tự nhiên từ 3 lạng đến 4 kg chết thối rữa, giắt vào khe đá, nhiều con bị sóng đánh tan.

Tags: , , ,

Category: Hình Ảnh, Thế Giới, Việt Nam

Leave a Reply