Merchant Account Center
Register to Win $10 Goi Viet Nam
Contact us for your Advertising

Nhật Bản tính xây tòa tháp cao 1,6 kilomet

| February 24, 2016 | 0 Comments

Nếu được chấp thuận xây dựng, tòa tháp Sky Mile Tower ở Tokyo, Nhật Bản, sẽ cao gấp đôi tháp cao nhất thế giới hiện nay Burj Khalifa ở Dubai.

Tags: ,

Category: Hình Ảnh, Khoa Học, Kỹ Thuật

Leave a Reply