Merchant Account Center
Register to Win $10 Goi Viet Nam
Contact us for your Advertising

Những bức ảnh lay động về khủng hoảng di cư ở châu Âu

| September 5, 2015 | 0 Comments

Những bức ảnh về cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu lột tả sự nguy hiểm tột cùng đang vây quanh những con người khao khát tìm kiếm một cuộc sống yên bình.

Tags:

Category: Cuộc Sống Đó Đây, Hình Ảnh, Sự Kiện, Thế Giới

Leave a Reply