Merchant Account Center
Register to Win $10 Goi Viet Nam
Contact us for your Advertising

Những tục đón năm mới độc đáo trên thế giới

| January 2, 2016 | 0 Comments

Từ nói chuyện với gia súc cho đến ném đồ đạc ra ngoài cửa sổ, các nước trên thế giới có rất nhiều tục lệ đặc biệt để chào đón năm mới.

Tags: ,

Category: Cuộc Sống Đó Đây, Hình Ảnh, Thế Giới

Leave a Reply